lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @bodyBackground: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @bodyBackground: GeekNet - Pomiary sieci LAN (kat. 7A / 7 / 6A / 6 / 5E), elektryczne
biuro@geeknet.pl Geeknet Geeknet 100
ul. Mogielnicka 30a/19 Grójec 05-600
697-945-366 PLN Hours:Mo-Fr 00:00-00:00

Pomiary sieci LAN (kat. 7A / 7 / 6A / 6 / 5E), elektryczne

pomiary lan

Firma GeekNet oferuje usługę wykonania kompleksowych pomiarów sieci komputerowej a także instalacji elektrycznej.

Pomiary sieci LAN

Wykonujemy pomiary okablowania strukturalnego kategorii 7A/7/6A/6/5E/5/3 oraz klasy ISO FA/F/EA/E/D/C. Posiadany przez naszą firmę sprzęt umożliwia pomiary i certyfikację w paśmie od 1 do 1000 MHz.

Mierzone parametry:

 • Mapa połączeń (ang. Wiremap),
 • Długość (metodą TDR),
 • Zwarcie par (ang. Shorted Pairs),
 • Złe rozszycie par (ang. Split Pairs),
 • Odwrócone pary (ang. Reversed Pairs),
 • Przewód przerwany (ang. Opens Circuits),
 • Brak przewodu (ang. Miswires),
 • Ciągłość ekranu (ang. Shield Continuity),
 • Odległość do otwarcia linii,
 • TDX (Time Domain Crosstalk),
 • TDRL (Time Domain Return Loss),
 • Odległość do zwarcia,
 • Rezystancja pętli DC,
 • Pojemność,
 • NEXT,
 • Tłumienie (ang. Insertion loss),
 • ACR-N (wcześniej ACR),
 • Return loss,
 • Impedancja,
 • Opóźnienie propagacji,
 • Delay skew,
 • Power sum NEXT,
 • Power sum ACR-N (wcześniej power sum ACR),
 • ACR-F (wcześniej ELFEXT),
 • Power sum ACR-F (wcześniej power sum ELFEXT).

Pomiary okablowania strukturalnego weryfikują jakość wykonania okablowania strukturalnego, a wyniki pomiarów są podstawą do certyfikacji i uzyskania wieloletniej gwarancji producenta danego systemu okablowania strukturalnego.

Cennik pomiarów LAN

Podstawowy cennik pomiarów sieci LAN:

 • Pomiar sieci LAN Kat 5e - 12 zł netto/tor
 • Pomiar sieci LAN Kat 6/6A - 15 zł netto/tor
 • Pomiar sieci LAN Kat 7/7A - 25 zł netto/tor

Uwagi dodatkowe:

 • w cenie raporty PDF z pomiarów
 • opłata minimalna za usługę 500 zł netto,
 • dojazd do miejsca pomiarów gratis (do 30km - powyżej ustalany indywidualnie),
 • prace dodatkowe (poprawki, opisywanie okablowania) - 150 zł netto/h (zespół 2 osoby),
 • możliwość wykonania dodatkowej dokumentacji (mapy, plany, schematy),
 • istnieje możliwość prowadzenia prac w nietypowych godzinach, w weekendy i święta, koszty wówczas ustalany indywidualnie,
 • powyżej 100 torów możliwość negocjacji ceny.

Pomiary elektryczne

Oferujemy także pomiary instalacji elektrycznych:

 • pomiar rezystancji izolacji,
 • pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-N, L-L (tzw. pomiar skuteczności zerowania),
 • pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-PE, (tzw. pomiar skuteczności zerowania),
 • pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie L-PE zabezpieczonym wyłącznikiem RCD (potocznie różnicówka),
 • pomiary rezystywności gruntu,
 • pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
 • pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
 • niskonapięciowy pomiar rezystancji: pomiar rezystancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych prądem 200 mA DC,
 • pomiar oświetlenia,
 • pomiar i rejestracja: prądu, napięcia, mocy, cos fi, współczynnika PF,
 • pomiar rezystancji uziemień (instalacji odgromowej): metodą 3 punktową, metodą 4 punktową, metodą 3 punktową + cęgi, metodą 2 cęgową
 • kontrola stanu instalacji odgromowej,
 • oględziny w celu sprawdzenia stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim,